آهنگ جدید و زیبای کامی و مژده با نام زیبا ( با 2 کیفیت)


آهنگ با کیفیت MP3 128 ( سرور اول)

Ziba

آهنگ با کیفیت OGG 64 ( سرور اول)

Ziba

---------------------------------------------------------------------------------------

آهنگ با کیفیت MP3 128 ( سرور دوم)

Ziba

آهنگ با کیفیت OGG 64 ( سرور دوم)

Ziba